Υποτροφίες, Φιλοξενία
9 / 6 - 7 / 7 / 2023

ΣΤΕΡΝΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2023 – WORKING TITLE

Συμμετέχοντες: Όλγα Σουβερμέζογλου,

Η γεωγραφική θέση της Νισύρου στο Αιγαίο όσο και το τοπίο της αποτελούν πηγή έμπνευσης συνθέτοντας ένα πολυποίκιλο μωσαϊκό. Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του πρότζεκτ μου αποτελεί η επικοινωνία και η γειτνίαση στις διαφορετικές εκφάνσεις της. Συγκεκριμένα, με τη μορφή συνεντεύξεων θεματικής που αφορά το νησί θα διερευνήσω τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνούν οι κάτοικοι τόσο μεταξύ τους όσο και μαζί μου. Τα προσφερόμενα άτομα που θα συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή θα διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία, το φύλλο, την οικονομική κατάσταση, τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τους αποτελώντας ένα πολυμορφικό σύνολο. Η, υπό διαμόρφωση, ερώτηση θα σχετίζεται με την ιδέα της γειτνίασης, «Ποιοι είναι οι γείτονες σου;», «Ποια ήταν η πρώτη φορά που είδες τον γείτονα σου» ή «Πως σχετίζεσαι με την υπόλοιπη γειτονιά σου;». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα βρεθούμε στο σημείο επιλογής του συνεντευξιαζόμενου/ης το όποιο θα ονομάσουμε με μια κωδική ονομασία.

Έπειτα εξετάζοντας τα συστήματα στα οποία η επικοινωνία πραγματοποιείται θα συλλέξω ηχητικό υλικό από τα σημεία αυτά είτε έχουν περιγραφεί ή επισκεφθεί από τους/ις συνεντευξιαζόμενους/ες σε συνδυασμό με ραδιοφωνικά αποσπάσματα. Δηλαδή το κάθε σημείο θα αποκτήσει πολλαπλό ρόλο αφού πρώτα επισκέπτεται/περιγράφεται, έπειτα λαμβάνεται δείγμα από τις ραδιοφωνικές εκπομπές και τέλος ηχογραφείται ο περιβάλλοντας χώρος.

Τα σημεία αυτά στη πορεία του residency θα σηματοδοτηθούν με μια σημαία η οποία θα φιλοτεχνηθεί μαζί με το/η συνεντευξιαζόμενο/η σε περίπτωση που το επιθυμεί. Η σημαία με την συμβολική της προέκταση θα ορίσει μια καινούργια χωρητικότητα-σύνορο ενώ θα γίνεται αντιληπτή από απόσταση.Αναλόγως με την τοποθεσία θα υπάρξουν κάποιες εφήμερες επιτόπιες χειρονομίες με υλικά της περιοχής, οι οποίες θα καθιστούν ορατή την παρουσία μας. Παραδείγματος χάρη, χρήση πυριτικής σκόνης ή άμμου, αναδιάταξη των επιμέρους στοιχείων στο χώρο όπως φύλλα, χώμα, πέτρες.

Συγκεντρώνοντας όλες αυτές τις πληροφορίες θα δημιουργηθεί ένας χάρτης με διαδρομές στα επιλεγμένα σημεία. Θα ήταν επιθυμητό κατά την ολοκλήρωση του έργου να πραγματοποιηθεί μια περιπατητική performance όπου το κοινό θα οδηγηθεί στα σημεία ενδιαφέροντος και πιθανά να γνωρίσει τους/τις συνεντευξιαζόμενους/ες. Επιπλέον το ηχητικό υλικό μπορεί να αναμεταδοθεί από το ραδιοφωνικό σταθμό της περιοχής ή από το διαδικτυακό σταθμό που έχει λειτουργήσει το Δημοτικό Σχολείο (Δημοτικό Σχολείο Νισύρου – Κοινότητα του European School Radio ).