Φιλοξενία
1 - 27 / 5 / 2018

αντανακλάσεις αρχιτεκτονικής και πεδίου σύμφωνα με τον διαγωνισμό των θερμών πηγών νισύρου

Συμμετέχοντες: Miguel Muñoz Ayllón,

Κατά τη διάρκεια παραμονής μου στη Sterna Residence, ορμώμενος από τη δημοσίευση του διαγωνισμού για την αποκατάσταση των Λουτρών Μανδρακίου της Νισύρου, έκανα μια εναλλακτική ανασκόπηση πάνω στους σύγχρονους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, το χαρακτήρα του τόπου και των ανθρώπων του, βασιζόμενος στα εν λόγω Λουτρά.

Τονίζοντας τη σημασία μιας συμμετοχικής διαδικασίας στην υλοποίηση και ανάπτυξη του έργου, προτείνεται μια εναλλακτική οπτική της Νισύρου εντός του χωρικού της πλαισίου, σε μια στιγμή σημαντική για την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του νησιού, η υιοθέτηση της οποίας θα είναι καταλυτική τα επόμενα χρόνια για το μέλλον της Νισύρου.

Όταν ρωτάμε σε ποιόν απευθύνεται αυτό το έργο, ποιο το εύρος της επιρροής του, αν αποδεχτούμε την προϋπόθεση μιας οικονομικής ανάπτυξης με μια ισχυρή επίπτωση στον τουρισμό, φτάνουμε να αναρωτηθούμε πλέον για τον τύπο τουρισμού που επιθυμούμε. Σε αρχιτεκτονικό επίπεδο, τι στρατηγικές είναι απαραίτητες για να αποφευχθεί η υποταγή της ανάπτυξης σε ιδιωτικά συμφέροντα καθώς και η εγκαθίδρυση ενός τουρισμού για ανώτερες τάξεις;

Συνεχίζοντας με αυτή την ιδέα σεβασμού του ιδιαίτερου χαρακτήρα του νησιού, στην επόμενη φάση σχεδιασμού του έργου, εκτιμάται με τον ίδιο τρόπο η συνέχεια της ιδέας της γνωριμίας με το υπάρχον και δικό του, για να φτάσει να κατοπτρίζεται στην υλικότητα των κτηριακών υποδομών, ενάντια σε αυτούς που δεν σέβονται τεχνικές και κανόνες. Όλα αυτά, παράλληλα με τον χαρακτήρα των Λουτρών, είναι πλέον πιο ξεκάθαρο από ποτέ, έχοντας αφήσει εκτεθειμένο το σκελετό του κτηρίου, αποκαλύπτοντας τις τεχνικές και τα υλικά που αποτελούν ίδιον του τόπου.