Υποτροφίες, Φιλοξενία
16 / 9 - 14 / 10 / 2022

ΣΤΕΡΝΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2022 – UNKNOWN DISRUPTION

Συμμετέχοντες: Κατερίνα Μεσσήνη,
Οι ΥΠΟΤΡΟΦΊΕΣ ΣΤΈΡΝΑ είναι ένα πρόγραμμα φιλοξενίας που υποστηρίζει έως 5 απόφοιτους-ες ελληνικών Σχολών Καλών Τεχνών ετησίως για να αναπτύξουν ένα project στη Νίσυρο. Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της ανοιχτής πρόσκλησης για το 2022, όπως εισηγήθηκε η τριμελής επιτροπή, τρεις υπότροφοι βρέθηκαν σε φιλοξενία στη Νίσυρο για να δουλέψουν το έργο που κατέθεσαν με την αίτηση τους.

Το παρόν έργο-video installation που βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά την ελεύθερη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου οπτικο-ακουστικού αφηγήματος που περιστρέφεται γύρω από τις έννοιες της καταστροφής, του απροσδόκητου, του οριακού και του ανοίκειου. Φιλμικό υλικό τραβηγμένο στη Νίσυρο συχνά επαυξημένο με ψηφιακά γλυπτά AR, συνθετικές εικόνες παραγμένες μέσω machine learning αλλά και ετερογενή θραύσματα διαδικτυακής πληροφορίας οικοδομούν μια μετα-αποκαλυπτική σκηνογραφία σε ασαφές χρονικό πλαίσιο. Τo σύνολο αυτό από αποσπασματικά δεδομένα θα μπορούσε να ιδωθεί ως ποιητική απόπειρα ή και ως πιθανό υλικό μιας φανταστικής αρχαιολογίας του μέλλοντος με ανθρώπινους ή μη αποδέκτες.